Liseyi St. Joseph Fransız Lisesi’nde tamamladıktan sonra üniversite hayatına 2003 yılında Koç Üniversitesi Psikoloji bölümünü kazanarak başladı. Üniversite yılları boyunca farklı danışmanlık merkezlerinde, Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde, İstanbul Tıp Fakültesi Çapa Devlet Hastanesi’nde ve Çapa Devlet Hastanesi’nin  Çare-DER derneğinde stajlarını tamamladı. Normal gelişim seyri içinde olan ve yaygın gelişim bozukluğu gösteren çocuklarla ve aileleriyle olan seans ve çalışmalara katıldı. İlk iş tecrübesini yaygın gelişim bozukluğu gösteren çocuklar ve aileleriyle Özel Tohum Otizm Vakfı Özel Eğitim Okulu’nda edindi. İşini devam ettirirken çocuklar ve ergenler üzerine uzmanlığını Okan Üniversitesi Gelişim Psikolojisi bölümünde tamamladı. 2008-2013 yılları arasında Dr. Murat Dokur tarafından verilen eğitimle 500 saatlik EFTA-TIC European Family Therapy Association Training Institutes Chamber (Avrupa Aile Terapisi Derneği Eğitim Birimi) tarafından onaylanmış, yaklaşık kırk ülkede geçerli olan Aile ve Çift Terapisti ünvanını edindi. Bu süre zarfında Mony ELKAIM, Kyriaki POLYCHRONI, Prof. Rodolfo DE BERNART gibi aile ve çift terapisinin dünya çapında tanınan sayılı uzmanlarından eğitimlerini tamamladı. 2012-2013 yılları arasında özel bir danışmanlık merkezi’nde aile ve çocuk seansları aldı. Bu sırada Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Psikiyatrisi bölümünde stajyer psikolog olarak toplantılara, ko-terapist olarak seanslara katıldı. Şuanda anaokullarına danışmanlık vermekte ve Therapatica çatısı altında çocuklar, genç yetişkinler (ergenler), aileler ve çiftlerle çalışmaktadır.